Κατάσταση υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

13 Οκτώβριος, 2017

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα ονόματα των υποψηφίων μαζί με τον αριθ.πρωτ. που κατέθεσαν υπόψην της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού

29 Σεπτέμβριος, 2017

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Καβάλας.

περισσότερα

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

28 Σεπτέμβριος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα την προκήρυξη, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου: περισσότερα

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού Συμβάσεως εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

26 Σεπτέμβριος, 2017

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-01-2016» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «29-05-2017», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2017 – 2018

31 Αύγουστος, 2017

Όσες ομάδες εργαζομένων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 3ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Δήμου Καβάλας 2017 – 2018 πρέπει να στείλουν δηλώσεις συμμετοχής στο sports@kavalagreece.gr ή στην ΔΑΘΛ-Π στον Πυθαγόρα μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.

περισσότερα

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου της «Δημωφέλεια»

19 Ιούνιος, 2017

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου της Δημωφέλεια και συγκεκριμένα:

περισσότερα

Eκμίσθωση ακινήτου της «Δημωφέλεια» – Προκήρυξη

24 Μάιος, 2017

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου της Δημωφέλεια και συγκεκριμένα:

περισσότερα

ΚΕΚ Νεάπολις – Νέα προγράμματα για ανέργους & επιχειρήσεις

15 Μάρτιος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές προκηρύξεις συνημμένες. περισσότερα

Πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Νυχτοφυλάκων, υπ. αρ. πρωτ. 2/6808/23-12-2016

17 Ιανουάριος, 2017

Παρακάτω παρατίθενται σε υπερσύνδεσμο τα αποτελέσματα  της υπ. αρ. πρωτ. 2/6808/23-12-2016 ανακοίνωσης για την για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα ΔΕ Νυχτοφυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

περισσότερα

Υποψήφιοι της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

10 Ιανουάριος, 2017

Σας παραθέτουμε παρακάτω, σε αρχείο .xls, τα ονόματα των υποψηφίων μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου, που κατέθεσαν υπόψη της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

περισσότερα

Επόμενη σελίδα: »

eXTReMe Tracker