Ανάρτηση πίνακα βαθμολόγησης των υποψηφίων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης “Διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας οδού, της Καβάλας και τη ευρύτερης περιοχής” – Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020

21 Φεβρουαρίου, 2023

Άυλος Πόρος πίνακας

eXTReMe Tracker