Στόχοι του Προγράμματος  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού-υποστηρικτικού χαρακτήρα σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο.
  • Αυτονομία / Αυτοεξυπηρέτηση
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Κοινωνικοποίηση / Κοινωνική Ενσωμάτωση
  • Αποϊδρυματοποίηση
  • Συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης.
  • Δημιουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων.

Μελλοντικοί στόχοι:

  1. Προστατευόμενη επαγγελματική αποκατάσταση
  2. Δημιουργία αυτόνομων προστατευόμενων διαμερισμάτων ΑΜΕΑ

eXTReMe Tracker