Παρθεναγωγείο


parthenagogio.JPG

Το παλιό Παρθεναγωγείο Καβάλας (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου), βρίσκεται πάνω από τη Μεγάλη Λέσχη. Ειδική επιτροπή ανέλαβε την ανέγερση του Παρθεναγωγείου Καβάλας, το κτίριο του οποίου θεμελιώθηκε τον Μάιο του 1891 και ήταν έτοιμο το 1894 με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από δωρεές, δανεισμούς, λαχειοφόρους αγορές και διάφορες εισφορές επιφανών καπνεμπόρων εκείνης της εποχής. Αξιοσημείωτη είναι και η δωρεά των ίδιων των καπνεργατών που προσέφεραν ο καθένας από ένα ημερομίσθιο συνεισφέροντας και αυτοί στην κατασκευή του κτιρίου. Η ανέγερση του Παρθεναγωγείου είναι απόρροια της μεγάλης άνθησης που γνώρισε η καπνεμπορία στην πόλη της Καβάλας. Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάστηκε Νηπιαγωγείο. Το κτίσμα από αρχιτεκτονική άποψη δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η γραμμή του είναι απλή νεοκλασική. Σήμερα στο χώρο αυτό στεγάζεται το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.


Πηγή: sde-kaval.kav.sch.gr

eXTReMe Tracker