Τμήμα Προώθησης Ιαματικού Τουρισμού


Γραφείο Ιατρείου

Έχει την ευθύνη:

 • της εξέτασης κάθε λουόμενου για να διαπιστώσει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου
 • του καθορισμού του προσωπικού προγράμματος συνεδριών του κάθε ατόμου και της διάρκειας της συνεδρίας
 • της επιθεώρησης από πλευράς υγιεινής των εγκαταστάσεων λουτροθεραπείας
 • της παροχής συμβουλών στους λουόμενους
 • της ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα εργασίας του καθενός

Γραφείο Καθαριότητας  Γενικών Καθηκόντων

Έχει την ευθύνη:

 • της τήρησης των όρων υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας

Γραφείο Αναψυκτηρίου  Κυλικείου

Έχει την ευθύνη:

 • της εύρυθμης λειτουργίας του αναψυκτηρίου – κυλικείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας

Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών Αισθητικής και Θεραπείας

Έχει την ευθύνη:

 • της παροχής υπηρεσιών αισθητικής  στους λουόμενους
 • της παροχής υπηρεσιών θεραπευτικού μασάζ
 • της καθοδήγησης των καταναλωτών για τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων της Μονάδας, το συντονισμό των συνεδριών, την ασφαλή και λειτουργική πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού
 • της παροχής πρώτων βοηθειών

eXTReMe Tracker