Τμήμα Κέντρου Δημ/κής Απασχόλησης ΑΜΕΑ


Έχει την ευθύνη:

  • της υλοποίησης  προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης
  • να περιλαμβάνει δράσεις για την εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών και ατόμων με κάθε είδους αναπηρία με τελικό στόχο την αυτόνομη διαβίωσή τους
  • να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, προεπαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξης κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων κ.α. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί πρότυπο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες
  • της εξασφάλισης της χρηματοδότησης μέσω σχετικών προγραμμάτων Ε.Ε.
  • της συνεχούς έρευνας για σχετικά προγράμματα Ε.Ε. και πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους από κάθε πηγή
eXTReMe Tracker