Τμήμα Προβολής & Επικ/νίας & Διεθνών Σχέσεων


Γραφείο Τουριστικής Προβολής

Έχει την ευθύνη:

  • του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων τουριστικής προβολής
  • της διατήρησης – διαχείρισης φωτογραφικού αρχείου με σκοπό την τουριστική προβολή της πόλης

Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων

Έχει την ευθύνη:

  • της διαχείρισης των διεθνών επαφών και δημοσίων σχέσεων του Δήμου και της Επιχείρησης

Γραφείο Χορηγιών

Έχει την ευθύνη:

  • της προβολής του έργου που παράγεται από τη Δημωφέλεια αλλά και από τους Φορείς της πόλης. Οργανώνει την προσπάθεια εξεύρεσης χορηγών για την υποστήριξη των πάσης φύσεως εκδηλώσεων της Δημωφέλεια
  • της προβολής των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης
eXTReMe Tracker