Γενικά


 

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και ιδίων πόρων, την ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών, την παροχή ποιοτικά και τεχνολογικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Η ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής διεύθυνσης που να συντονίζει ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη και το περιβάλλον προκύπτει από την αναγκαιότητα για αντιμετώπιση των παραπάνω τομέων ως αλληλοσυμπληρούμενων και συμπορευόμενων.

H Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος χωρίζεται σε δύο τμήματα:

  1. Τμήμα Ανάπτυξης
  2. Τμήμα Περιβάλλοντος

Οι δραστηριότητες της Δ/νσης που παρουσιάζονται στις ενότητες Ανάπτυξη και Περιβάλλον δύναται να υλοποιηθούν πάντα με την προϋπόθεση της μερικής της στελέχωσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επιχείρησης και την ισχύουσα νομοθεσία.

eXTReMe Tracker