Τμήμα Προγρ/μού & Οργ/σης Πολ/στικής Δράσης


Γραφείο Οργάνωσης Φεστιβάλ και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Έχει την ευθύνη:

  • της οργάνωσης και υλοποίησης των φεστιβάλ  και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η «Δημωφέλεια»
  • της κατάρτισης και επιμέλειας του ετήσιου προγράμματος δράσης όλων των εκδηλώσεων και προγραμμάτων της  Διεύθυνσης Πολιτισμού

Γραφείο Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Υποστήριξης Φορέων Πολιτισμού

Έχει την ευθύνη:

  • της οργάνωσης και υλοποίησης των θεσμοθετημένων ή μη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • της κατάρτισης και εισήγησης του ετήσιου προϋπολογισμού και παρουσίασης του απολογισμού κάθε χρονικής περιόδου
  • της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς, θεατρικούς, μουσικούς και άλλους φορείς της πόλης για την ανάδειξη των πολιτιστικών – πολιτισμικών χαρακτηριστικών
eXTReMe Tracker