Σκοπός


Σκοποί της δημοτικής επιχείρησης είναι:

 • η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής
 • η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και η οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • η υλοποίηση εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, ερευνητικών προγραμμάτων
 • η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • η ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Παιδείας
 • η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
 • η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • η λειτουργία και ανάπτυξη της Δημοτικής Αγοράς
 • η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης
 • η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
 • η δημοτική συγκοινωνία
 • η επιμέλεια εκδόσεων
 • η αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
 • η παροχή υπηρεσιών θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

eXTReMe Tracker