Τμήμα Δημοτικής Αγοράς & Λοιπών Ακινήτων


Γραφείο Μισθώσεων

Έχει την ευθύνη:

 • της σύνταξης σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο, των συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων, εντός και εκτός της Δημοτικής Αγοράς, που ανήκουν στην Επιχείρηση, των μόνιμων χώρων στάθμευσης και λοιπών ακινήτων
 • της παρακολούθησης της πορείας των μισθώσεων και ενημέρωσης σχετικά της Γενικής Διεύθυνσης
 • της τήρησης των φακέλων των μισθωτών, των όρων των μισθωτηρίων συμβολαίων και διεκπεραίωσης σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο και των διαδικασιών έξωσης από το μίσθιο, όσων δεν τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις
 • της παρακολούθησης της είσπραξης των ενοικίων και της λήξης των μισθώσεων για την ανανέωση ή αλλαγή των ενοικιαστών, προωθώντας τις σχετικές διαδικασίες

Γραφείο Εσόδων

Έχει την ευθύνη:

 • της είσπραξης των διαφόρων μισθωμάτων και ενημέρωσης σχετικά του γραφείου μισθώσεων

Γραφείο Επίβλεψης και Ποιοτικού Ελέγχου

Έχει την ευθύνη:

 • του ελέγχου της τήρησης των κανονισμών λειτουργίας των διαφόρων εκμεταλλεύσεων
 • της επίβλεψης της λειτουργίας των διαφόρων εκμεταλλεύσεων
 • της αναφοράς στη διεύθυνση των αποτελεσμάτων της επίβλεψης και εισήγησης τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων ή και βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας

Γραφείο Μάρκετινγκ

Έχει την ευθύνη:

 • της προβολής και προώθησης της Δημοτικής Αγοράς

Γραφείο Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης

Έχει την ευθύνη:

 • της λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, εξυπηρέτησης των πελατών και ελέγχου της σωστής λειτουργίας των συστημάτων είσπραξης τελών στάθμευσης
 • της συγκέντρωσης των εισπράξεων και παράδοσής τους στο κεντρικό ταμείο της Επιχείρησης
 • του ελέγχου της εφαρμογής των σχετικών νόμων και διατάξεων για την καλή και ασφαλή λειτουργία του σταθμού
 • της συνεργασίας με το τμήμα μισθώσεων όσον αφορά τους πελάτες που κατέχουν μόνιμες θέσεις στάθμευσης
 • της πρότασης στη διεύθυνση πιθανών τρόπων καλύτερης εκμετάλλευσης των χώρων στάθμευσης

Γραφείο Διαχείρισης Βιβλιοδετείου

Έχει την ευθύνη:

 • της διαχείρισης του Βιβλιοδετείου, στο οποίο γίνεται εκμάθηση της τέχνης της βιβλιοδεσίας με παραδοσιακό τρόπο
eXTReMe Tracker