Γενικά


Το έργο της επιχείρησης υλοποιείται μέσω των 6 διευθύνσεων που διαθέτει και είναι στελεχωμένες ως επί το πλείστον με έμπειρο προσωπικό.

 • Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Αθλητισμού & Παιδείας
 • Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού & Επικοινωνίας
 • Διεύθυνση Πολιτισμού
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αγοράς & Λοιπών Δραστηριοτήτων

Σκοποί της δημοτικής επιχείρησης είναι:

 • η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής
 • η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και η οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • η υλοποίηση εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, ερευνητικών προγραμμάτων
 • η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • η ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Παιδείας
 • η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
 • η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • η λειτουργία και ανάπτυξη της Δημοτικής Αγοράς
 • η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης
 • η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
 • η δημοτική συγκοινωνία
 • η επιμέλεια εκδόσεων
 • η αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
 • η παροχή υπηρεσιών θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

Δραστηριότητες Διευθύνσεων

Διεύθυνση Πολιτισμού

 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η οποία περιλαμβάνει την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των εκάστοτε εκδηλώσεων.
 • Διαχείριση πολιτιστικού κέντρου «Πυθαγόρας».
 • Λειτουργία «Δημοτικής Σχολής Χορού».
 • Διοργάνωση διαγωνισμού παιδικής ζωγραφικής.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς και Καθαρής Δευτέρας.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων «Ελευθέρια».
 • Διοργάνωση του Wood Water Wild Festival.
 • Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 • Διοργάνωση του εθίμου του Ποντιακού Γάμου.

Διεύθυνση Αθλητισμού

 • Διοργάνωση πρωταθλήματος Μίνι Μπάσκετ Δημοτικών Σχολείων.
 • Διοργάνωση πρωταθλήματος 6×6 δημοτικών σχολείων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
 • Λειτουργία και Διαχείριση Αθλητικών Κέντρων (Δημοτικού Κολυμβητηρίου, κα).

Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού και Επικοινωνίας

 • Λειτουργία Γραφείου Πολιτιστικού Τουρισμού.
 • Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης Επισκεπτών.
 • Επιμέλεια παραγωγής τουριστικού έντυπου υλικού.
 • Οργάνωση συμμετοχής σε  τουριστικές κ.α εκθέσεις.
 • Διαχείριση διεθνών σχέσεων.
 • Λειτουργία Φρουρίου Καβάλας.
 • Λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων «Πηλοθεραπευτηρίου» Κρηνίδων.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση του ιαματικού τουρισμού.

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

 • Διαχείριση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, των χώρων στάθμευσης που  διαθέτει και των καταστημάτων.
 • Λειτουργία του βιβλιοδετείου.
 • Μίσθωση εγκαταστάσεων στη περιοχή  Ραψάνη.
 • Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην περιοχή ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ και τις μισθωμένες για κοινωφελή σκοπό εκτάσεις που βρίσκονται στα όριά της.
 • Ασφάλεια και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
 • Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη Δημοτική συγκοινωνία.

Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος

 • Αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων αναπτυξιακού περιεχομένου.
 • Εφαρμογή & εποπτεία των συστημάτων ποιότητας.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Λειτουργία Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Διεύθυνση Διοίκησης – Διαχείρισης

 • Διαχείριση και τήρηση του κεντρικού Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας.
 • Παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών που αφορούν σε θέματα προσωπικού και του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης.
 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών της μισθοδοσίας.
 • Διαχείριση όλων των εργασιών και των αρμοδιοτήτων του Λογιστηρίου (τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης,  τήρηση διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Επιχείρησης, διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης, κατάρτιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, κατάρτιση ισολογισμού της χρήσης, απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις, κα).
 • Διαχείριση ταμείου επιχείρησης.
 • Διαχείριση εργασιών του Γραφείου Προμηθειών – Περιουσιακών Στοιχείων – Αποθήκης – Διαχείρισης Υλικών.
 • Διαχείριση εργασιών του Γραφείου Οικονομικού Προγραμματισμού και του Γραφείου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου.
eXTReMe Tracker