Τμήμα Συντήρησης & Ασφάλειας


Γραφείο Συντήρησης

Έχει την ευθύνη:

  • της ασφάλειας και συντήρησης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης

Γραφείο Ασφάλειας

Έχει την ευθύνη:

  • της επιτήρησης των διαφόρων εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις
  • να ειδοποιεί τους αρμοδίους για κάθε πρόθεση εκδήλωσης ζημίας
eXTReMe Tracker