Διεύθυνση Αθλητισμού & Παιδείας


Αντικείμενο της Διεύθυνσης Αθλητισμού αποτελεί η προσπάθεια ενίσχυσης της μαζικής σωματικής αγωγής, η οποία μπορεί να συνεισφέρει σε γενικότερες κοινωνικές προσπάθειες και επιδιώξεις ως προς την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία, την αναψυχή και την απομάκρυνση από τα ναρκωτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας του Προϊσταμένου Διεύθυνσης με τους γυμναστές των σχολείων και τους αθλητικούς συλλόγους, που δημιουργούν τα φυτώρια του αθλητισμού και γενικότερα προωθούν με διάφορες εκδηλώσεις τη μαζική άθληση.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης:

  • διοργάνωση πρωταθλήματος Μίνι Μπάσκετ Δημοτικών Σχολείων
  • διοργάνωση πρωταθλήματος 6×6 Δημοτικών Σχολείων
  • υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
eXTReMe Tracker