Διεθνής Λέσχη Μαύρης Θάλασσας


Ο κύριος φορέας διαχείρισης της Λέσχης της Μαύρης Θάλασσας  είναι η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε κάθε μία από τα μέλη – πόλεις της. Σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης η συνέλευση δέχεται και κάνει αλλαγές στο καταστατικό· αποδέχεται τον ετήσιο ισολογισμό, συντάσσει χρηματοοικονομική έκθεση και εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος. Επίσης, διαμορφώνει την πολιτική της Λέσχης με την αποδοχή της δραστηριότητας των ετήσιων προγραμμάτων της, επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης και τον πρόεδρό της και αποδέχεται την έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Ακόμη δέχεται τα νέα μέλη του συλλόγου , καθορίζει το ρυθμό εισόδου και τα τέλη των μελών της. Τέλος αποφασίζει για τη λήξη δραστηριοτήτων της Λέσχης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης αποτελείται από 13 άτομα, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. συλλέγει απόψεις όχι λιγότερο από μία φορά στους 3 μήνες και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: αναπτύσσει προγράμματα προοπτικής της Λέσχης,  ασχολείται με οικονομικά θέματα, επιλύει ζητήματα λειτουργικότητας, καθορίζει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής καθώς και την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης.

Η Εκτελεστική Διεύθυνση αποτελείται από το Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3 βοηθούς οι οποίοι εργάζονται επί 3 χρόνια στην έδρα της Λέσχης. Συνεργάζεται με τις κατά τόπους Λέσχες που δημιουργήθηκαν στις πόλεις μέλη του, σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης.

Η Λέσχη της Μαύρης Θάλασσας  δημιούργησε επίσης το Επιχειρηματικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους επιχειρηματικούς κύκλους , τα εμπορικά επιμελητήρια και εκπρόσωπους της βιομηχανίας των πόλεων – μελών της Λέσχης της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί αναπτύσσουν προγράμματα προοπτικής της Λέσχης, λύνουν οικονομικά θέματα, συνεργάζονται με τους τοπικούς συλλόγους που δημιουργήθηκαν στις πόλεις.
Στις 2 Οκτωβρίου 2011 ο Δήμαρχος της Αζόφ Σεργκέι Bezdolnyy (Ρωσική Ομοσπονδία) εξελέγη πρόεδρος της Λέσχης της Μαύρης Θάλασσας  για την περίοδο 2012 – 2014.

1η Συνέλευση (Συστατική): Έλαβε χώρα στις  5 Δεκεμβρίου 1992 στην Οδησσό.
Υπεγράφη το καταστατικό και το συστατικό συμβόλαιο σχετικά με την δημιουργία και την δραστηριότητα της Δ.Λ.Μ.Θ. Λήφθηκε η απόφαση να καθοριστεί η τοποθεσία του εκτελεστικού γραφείου στη Varna της Βουλγαρίας. Ο δήμαρχος της Varna, κ. Kirchev, εξελέγη  πρόεδρος για τη πρώτη θητεία. Επιλύθηκαν οργανωτικά ζητήματα σχετικά με την εγγραφή και την δημιουργία εκτελεστικής διεύθυνσης.
Ζητήθηκε από την εκτελεστική διεύθυνση να οργανώσει κοινά σχέδια δράσης στον τομέα της περιφερειακής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικολογίας, της επιστήμης, και του πολιτισμού

2η Συνέλευση: Έλαβε χώρα τον Ιούνιο του  1993, στην Κωνστάντα, Ρουμανία.
Επιλύθηκαν οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα της δραστηριότητας της Δ.Λ.Μ.Θ.

3η Συνέλευση: έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1993 στη Βάρνα , Βουλγαρία.

Επιλύθηκαν οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα της δραστηριότητας της Δ.Λ.Μ.Θ. συμπεριλαμβανομένων:

  • Εξελέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ελεγκτής
  • Ενέκρινε τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη έργων της Δ.Λ.Μ.Θ.
  • Επιβεβαιώθηκε το πρόγραμμα της δραστηριότητας της Λέσχης για την περίοδο από 01.01.1994 έως 31.12.1994.
  • Η Σαμψούντα, Τουρκία έγινε δεκτή ως μέλος της Δ.Λ.Μ.Θ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Δ.Λ.Μ.Θ. έγινε δεκτή ως ο επίσημος παρατηρητής  στον διακυβερνητικό οργανισμό «Οικονομική Σύμπραξη Μαύρης Θάλασσας» (ΟΣΜΘ). Υπό την πρωτοβουλία της αντιπροσωπείας των μελών του Taganrog αποφασίστηκε μια πιο ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του συμβουλίου του ΟΣΜΘ και συντονισμός των δραστηριοτήτων της Λέσχης με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

4η Συνέλευση: έλαβε χώρα τον  Απρίλιο του 1994 στον Πειραιά, Ελλάδα.

Έγινε αποδεκτό το πρόγραμμα της προηγούμενης Συνέλευσης με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Οικολογία
  • Εκπαίδευση
  • Πλοήγηση
  • Εκμετάλλευση του Θεατρικού Φεστιβάλ
  • Έκδοση ενημερωτικού δελτίου
  • Ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών

Το Γαλάτσι, Ρουμανία έγινε δεκτό ως μέλος της Δ.Λ.Μ.Θ.

Οι εκπρόσωποι των πόλεων – μελών της Δ.Λ.Μ.Θ. έχουν συνάψει μια σειρά συμβάσεων και εξέτασε ορισμένα θέματα προοπτικής των οικονομικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, είχε προγραμματιστεί να ανοίξει μια νέα γραμμή για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Πειραιά και Taganrog.

5η Συνέλευση: έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1995 στην Taganrog , Ρωσία. Συζητήθηκαν θέματα για την απόδοση του προγράμματος και της στρατηγικής δραστηριότητας της Δ.Λ.Μ.Θ. μέχρι το έτος 2000. Ο δήμαρχος της Οδησσού, κ. Eduard Gurvits  εξελέγη πρόεδρος της Δ.Λ.Μ.Θ. Οι πόλεις  Azov(Ρωσία) και Yuzhniy (Ουκρανία) έγιναν δεκτές ως μέλη της Λέσχης.

6η Συνέλευση: έλαβε χώρα στον Πειραιά, Ελλάδα. Έγινε αποδεκτό το πρόγραμμα εργασίας της Λέσχης για το έτος 1997 και λύθηκαν κάποια ζητήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση των πόλεων-μελών της Δ.Λ.Μ.Θ.

7η Συνέλευση: έλαβε χώρα στην Ισμίτ , Τουρκία από 30 Οκτωβρίου έως  2 Νοεμβρίου 1997.

8η Συνέλευση: έλαβε χώρα στην Οδησσό, Ουκρανία στις 20 – 22 Νοεμβρίου 1998. Ο δήμαρχος της Taganrog, κ. Σεργκέι Ιβάνοβιτς Σίλο εξελέγη πρόεδρος για την επόμενη θητεία.

9η Συνέλευση: έλαβε χώρα στις 1 – 4 Ιουλίου 1999 στην Mariupol , Ουκρανία. Η ιταλική πόλη της Τεργέστης έγινε δεκτή ως μέλος της Δ.Λ.Μ.Θ. Δημιουργήθηκε η εφημερίδα “News IBSC”.

10η Συνέλευση: έλαβε χώρα στις 24 – 25 Σεπτεμβρίου 1999 στη Nikolaev της Ουκρανία.

Η 11η Συνέλευση και η 1η συνάντηση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου έλαβε χώρα στις 26 – 27 Μαϊου 2000 στην Τεργέστη, Ιταλία. Η πόλη Sebastopol (Ουκρανία) έγινε δεκτή στη Δ.Λ.Μ.Θ.

Η 12η Συνέλευση και η 2η συνάντηση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου έλαβε χώρα στις 6 – 8 Οκτωβρίου 2000 στην Azov, Ρωσία.

13η Συνέλευση: πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του  2000 στην Taganrog , Ρωσία.

14η Συνέλευση: έλαβε χώρα στις 6 – 8 Νοεμβρίου 2003 στη  Nikolaev , Ουκρανία όπου η Δ.Λ.Μ.Θ. εξελέγη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

15η Συνέλευση: Έλαβε χώρα στις 24 – 27 Σεπτεμβρίου 2004 στην Καβάλα, Ελλάδα

16η Συνέλευση: Έλαβε χώρα στις 11 – 13 Νοεμβρίου 2005 στην Tραπεζούντα ,Τουρκία.

17η Συνέλευση: Έλαβε χώρα στις 2 – 6 Ιουνίου 2006 στην  Οδησσό ,Ουκρανία.

18η Συνέλευση: Έλαβε χώρα στις 29 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2007 στη Yalta, Ουκρνία.


Πηγή:http://www.i-bsc.org/

eXTReMe Tracker