Χάρτης Πόλης


Παρακάτω παραθέτουμε τους χάρτες της Καβάλας καθώς και του Νομού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Χάρτες στα Ελληνικά:

 Καβάλα χάρτης 1
Δίγλωσσος χάρτης της πόλης που περιέχει όλους τους δρόμους, υπηρεσίες, αξιοθέατα, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και ζώνες για καφέ.

 Καβάλα χάρτης 2
Αναλυτικός χάρτης της πόλης που περιέχει όλους τους δρόμους, υπηρεσίες, τράπεζες, αξιοθέατα, μουσεία και ξενοδοχεία.

Νομός Καβάλας
Χάρτης με το νομό Καβάλας, συμπεριλαμβάνει και το νησί της Θάσου, με διευκρινιστικά εικονίδια για ξενοδοχεία, καμπινγκ, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, εθνικούς επαρχιακούς δρόμους κ.α.

Maps in English:

Κavala map 1
A bilingual (greek – english) city map that contains all the streets, services, hotels, restaurant, taverns and coffee areas.

Κavala map 2
A bilingual (english –  german) detailed map of the city that contains all the streets, services, banks, sights, museums and hotels.

 Perfecture of Kavala
A bilingual (greek – english) city map of the perfecture of Kavala, includes the island of Thassos, with clarification icons for hotels, campsites, beaches, archaeoligal sites, national and provincial roads


eXTReMe Tracker