Τμήματα Χορού


Μουσικοκινητική Αγωγή

  • Από 4 έως 5 ετών (2 φορές την εβδομάδα)

 Μοντέρνος Χορός 

  • Από 6 έως 7 ετών (2 φορές την εβδομάδα)

Κλασσικός Χορός

  • Από 8 έως 10 ετών (2 φορές την εβδομάδα)
  • Από 10 έως 12 ετών (3 φορές την εβδομάδα)
  • Από 12 ετών και άνω (3 φορές την εβδομάδα) Σύγχρονος Χορός
  • Από 11 χρονών και πάνω (1 φορά την εβδομάδα)

Character

  • Από 11 χρονών και πάνω (1 φορά την εβδομάδα)

 Ανατολίτικος Χορός

  • Από 20 χρονών και πάνω (2 φορές την εβδομάδα)

Latin – Ευρωπαϊκοί Χοροί

  • Τμήμα ενηλίκων (2 φορές την εβδομάδα)

Διδακτική Ύλη: Μπαλέτο – Σύστημα Vaganova

Tεχνικές Σύγχρονου Χορού: Character – Αυτοσχεδιασμός – Μουσικοκινητική

Η διδακτική ώρα είναι 50′.

eXTReMe Tracker