Τμήμα Πολιτιστικού Τουρισμού


Κέντρο Υποδοχής και Πληροφόρησης Επισκεπτών

Έχει την ευθύνη:

  • της παροχής τουριστικών πληροφοριών και φυλλαδίων πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή στους επισκέπτες αλλά και στους δημότες
  • της επεξεργασίας στοιχείων της τουριστικής κίνησης και τήρησης σχετικού αρχείου
  • της απάντησης στην εισερχόμενη έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, παρέχοντας πληροφόρηση και αποστέλλοντας ενημερωτικά έντυπα

Γραφείο Πολιτιστικού Τουρισμού

Έχει την ευθύνη:

  • της συνεργασίας με τουριστικά γραφεία του εσωτερικού και εξωτερικού, τουριστικούς φορείς και μεμονωμένα άτομα
  • της τόνωσης της τουριστικής κίνησης της περιοχής, μέσω της ειδικής μορφής του πολιτιστικού τουρισμού
  • της παροχής διευκολύνσεων στους επισκέπτες της πόλης, οργανώνοντας περιηγητικά προγράμματα στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Γραφείο Οργάνωσης Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Έχει την ευθύνη:

  • της διοργάνωσης διεθνών, εθνικών και τοπικών συνεδρίων, ημερίδων, συσκέψεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων
eXTReMe Tracker