Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας


Η σημερινή επίσημη νομική μορφή και σύσταση του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου έγινε το 1996, όταν ήταν πλέον φανερό ότι το μέγεθος του ήταν τόσο σημαντικό, ώστε έπρεπε να οργανωθεί με σύγχρονες μεθόδους και με βάση πρότυπα επιστημονικά ιδρύματα, για να παρουσιάσει το πολύτιμο ιστορικό υλικό που είχε συλλέξει τα προηγούμενα περίπου 50 χρόνια.

Είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη σύγχρονη ευέλικτη μορφή της Αστικής Εταιρίας. Δεν ανήκει στα επιχορηγούμενα από το δημόσιο Ιδρύματα, ούτε επιχορηγείται από κάποιον ιδιωτικό φορέα. Η λειτουργία του καλύπτεται οικονομικά μόνον από τους ιδρυτές του και από αρωγές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λειτουργεί με τη σημερινή του νομική μορφή από το 1996.

Οι σκοποί του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας επιγραμματικά είναι:

  • Η παρουσίαση του πλούσιου ιστορικού Αρχείου του από εξειδικευμένους μελετητές, η οποία γίνεται με εκδόσεις βιβλίων, CD-ROM, χρήση των πολυμέσων και του διαδικτύου (internet), αλλά και με την οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. Επίμονος στόχος είναι όλες οι παραπάνω παρουσιάσεις να γίνονται και σε τουλάχιστον μία από τις κύριες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουν και οι ξένοι τη δυνατότητα να μας γνωρίσουν καλύτερα.
  • Η διάθεση της πλούσιας και εξειδικευμένης ιστορικής του βιβλιοθήκης στους μελετητές.
  • Η μελέτη και παρουσίαση του πλουσιότατου φωτογραφικού του Αρχείου με εκδόσεις βιβλίων, λευκωμάτων, CDs, DVDs, με τη χρήση των πολυμέσων και του διαδικτύου (internet), όπως επίσης και με εκθέσεις του συγκεντρωθέντος υλικού.
  • Η διασύνδεση με τα υπάρχοντα ανάλογα Αρχεία της πατρίδας μας και του εξωτερικού, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας, έρευνας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και προγραμμάτων, μέσω της οργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων κ.λπ. Σημαντικός στόχος είναι επίσης η παρουσίαση στη χώρα μας ξένων Αρχείων και η παρουσίαση των δικών μας σε ξένες χώρες, με σκοπό τη γνωριμία των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του κάθε λαού για την καλύτερη κατανόηση και συνεργασία σε όλους τους τομείς.
  • Ο διαρκής εμπλουτισμός και η οργάνωση του Αρχειακού υλικού που συνέλεξε και εξακολουθεί με εντατικούς ρυθμούς να συλλέγει. Στο συλλεγόμενο αρχειακό ιστορικό υλικό, εκτός από τα παραπάνω, περιλαμβάνεται και οτιδήποτε έχει σχέση με την τοπική Καβαλιώτικη λαογραφία.

Η βιβλιοθήκη του I.Λ.A.K. περιέχει σήμερα περισσότερους από 30.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδων από τον 16ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Είναι επικεντρωμένη στο βόρειο ελλαδικό χώρο και υποστηρίζεται από το βιβλιοθηκονομικό Πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ. Λόγω της σπανιότητας των βιβλίων της, δεν λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη. Επί τόπου μπορεί κανείς να μελετήσει τους τόμους που επιθυμεί και να βγάλει μικρό αριθμό φωτοαντιγράφων δωρεάν.

Πληροφορίες για το μουσείο μπορείτε να βρείτε και στο site: www.ilak.org


Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή:
 10:00 – 14:00 & 18:30 – 21:00

(μόνο κατόπιν ραντεβού)

Είσοδος ελεύθερη

Διεύθυνση: Ομονοίας 183, Καβάλα
Τηλέφωνο: 2510 222830

eXTReMe Tracker