Βοήθεια στο Σπίτι


Ο Δήμος Καβάλας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας καθώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν καταρτίσει και εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής αρωγής. Κεντρικό ρόλο στην άσκηση της συγκεκριμένης πολιτικής έχει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργεί από το 1999 σε πέντε διαφορετικές περιοχές του Δήμου. Συγκεκριμένα:

“Βοήθεια στο Σπίτι” Αγίου Αθανασίου – Παναγίας

Το “Βοήθεια στο Σπίτι” Αγίου Αθανασίου λειτουργεί από το 1999 και έχει ως έδρα του το Α΄ ΚΑΠΗ της πόλης.
Στελεχώνεται από:

1 Κοινωνικό Λειτουργό
1 Νοσηλευτή
1 Οικογενειακό Βοηθό

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 160 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: κα. Βαρδάκα Ελένη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2510 228090

“Βοήθεια στο Σπίτι” Αγίου Λουκά

Το “Βοήθεια στο Σπίτι” Αγίου Λουκά λειτουργεί από το 2002 και έχει ως έδρα του το Ε΄ ΚΑΠΗ της πόλης.
Στελεχώνεται από:

1 Κοινωνικό Λειτουργό
2 Νοσηλευτές
2 Οικογενειακούς Βοηθούς

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 90 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: κα. Αναγνωστοπούλου Ηλιάνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2510 600242

“Βοήθεια, στο Σπίτι” Βύρωνα

Το “Βοήθεια στο Σπίτι” Βύρωνα λειτουργεί από το 1999 και έχει ως έδρα του το Β΄ ΚΑΠΗ της πόλης.
Στελεχώνεται από:

2 Κοινωνικούς Λειτουργούς
2 Νοσηλευτές
2 Οικογενειακούς Βοηθούς

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 90 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: κα. Λαγουδάρη Θεοφάνια
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2510 247521


“Βοήθεια στο Σπίτι” Αγίου Παύλου

Το “Βοήθεια στο Σπίτι” Αγίου Παύλου λειτουργεί από το 1999 και έχει ως έδρα του το Γ΄ ΚΑΠΗ της πόλης.
Στελεχώνεται από:

1 Κοινωνικό Λειτουργό
2 Νοσηλευτές
2 Οικογενειακούς Βοηθούς

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 89 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: κα. Μπαντή Αναστασία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2510 837738

“Βοήθεια στο Σπίτι” Φιλίππων

Το “Βοήθεια στο Σπίτι” Παναγίας λειτουργεί από το 2004 και έχει ως έδρα το Δημαρχείο Κρηνίδων.
Στελεχώνεται από:

1 Κοινωνικό Λειτουργό
1 Νοσηλευτή
2 Οικογενειακούς Βοηθούς

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί μηνιαίως 94 περίπου περιστατικά.
Υπεύθυνος Ψυχολόγος: κα. Σιούλα Αγγελική
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2513 502539

eXTReMe Tracker