Τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών Υποδομών


Γραφείο Διαχείρισης

Έχει την ευθύνη:

  • της εύρυθμης λειτουργίας όλων των πολιτιστικών υποδομών που διαχειρίζεται η «Δημωφέλεια»

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Έχει την ευθύνη:

  • της σωστής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των πολιτιστικών υποδομών.

Γραφείο Συντήρησης & Γενικών Καθηκόντων

Έχει την ευθύνη:

  • της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια λειτουργία των πολιτιστικών υποδομών,
  • και της καθαριότητας όλων των χώρων των πολιτιστικών υποδομών.
eXTReMe Tracker