Δ/νση Πολιτιστικού Τουρισμού & Επικοινωνίας


Η Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη της ανάπτυξης δράσεων και ενεργειών που προωθούν την τοπική τουριστική δραστηριότητα, υποστηρίζουν την τουριστική προβολή της τοπικής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης:

  • λειτουργία Γραφείου Πολιτιστικού Τουρισμού
  • λειτουργία Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης Επισκεπτών
  • επιμέλεια παραγωγής τουριστικού έντυπου υλικού
  • οργάνωση συμμετοχής σε τουριστικές και άλλες εκθέσεις
  • διαχείριση διεθνών σχέσεων
  • λειτουργία Φρουρίου Καβάλας
  • λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων «Πηλοθεραπευτηρίου» Κρηνίδων
  • ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση του ιαματικού τουρισμού
eXTReMe Tracker