Συνέδρια


Παρακάτω σας παραθέτουμε, ενδεικτικά, κάποιες από τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Καβάλας κατά τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012. Μπορείτε να ανατρέξετε στους σχετικούς πίνακες ώστε να λάβετε πληροφόρηση για την ημερομηνία διοργάνωσης, το θέμα της εκδήλωσης, το χώρο διεξαγωγής και το φορέα υλοποίησης.

eXTReMe Tracker