Ο «Πυθαγόρας» ως Τεχνική Σχολή


Εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα το 1945, συγκροτείται ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Καβάλας «Ο Πυθαγόρας», ο οποίος δημιουργεί τον Οργανισμό Σχολής Μηχανικών υπό την επωνυμία Σχολή Μηχανικών «Ο Πυθαγόρας», που λειτούργησε υπό την εποπτεία του Σωματείου του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός εκ των διευθυντών της Σχολής, του Γυμνασιάρχη αρρένων Μαυρομάτη, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του «Πυθαγόρα» ως Μηχανολογικής Σχολής: «Ένα πρωί του Δεκέμβρη 1946 πήρα μια πρόσκληση για συνεδρίαση στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βαρβάρας με υπογραφή δυσανάγνωστη. Στη συνεδρίαση ήταν αρκετοί συμπολίτες γνωστοί. Η συζήτηση άρχισε για την ίδρυση Νυκτερινής Μηχανολογικής Σχολής. Το νεογνό γεννήθηκε και το αρτιγέννητο βαφτίστηκε «Πυθαγόρας», μπήκε στη κούνια και λικνιζόταν από ανθρώπους γεμάτους με θέληση, πίστη, νεύρα, πεποίθηση».

Με τις υπ’ αριθμό 265/1950 και 825/1950 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας παραχωρήθηκε δωρεάν οικόπεδο προς τον Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο και άρχισε η ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση της σχολής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα Βασιλικά Διατάγματα της εποχής (Β.Δ. αριθ. 27 – 4 – 1950, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 108/3 – 5 – 50 τευχ. Α΄ και Β.Δ αριθ. 7/2 – 51 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 54/16-2-1951 τευχ. Α΄). Στα πρακτικά της παραχώρησης γίνεται ειδική μνεία περί επιστροφής του ακινήτου στο Δήμο Καβάλας σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία της Σχολής. Έτσι, όταν το σχολικό έτος 1971 – 72 ο «Πυθαγόρας» έπαψε να λειτουργεί σαν ιδιωτική σχολή, στο κτίριο εγκαταστάθηκε και λειτούργησε Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή. Το 1977, χρονιά που καταργήθηκαν όλες οι Κατώτερες Δημόσιες Τεχνικές Σχολές (μεταξύ αυτών και ο «Πυθαγόρας» ως σχολή) το κτίριο έμεινε χωρίς χρήση, με το Δήμο να διεκδικεί την κυριότητά του, σύμφωνα με τις ιδρυτικές πράξεις της σχολής του «Πυθαγόρα». Τελικά περιήλθε και τυπικά στη κυριότητά του Δήμου Καβάλας το 1983 (πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου Καβάλας αριθ. 4652/1983).

Όμως, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του ως τεχνική σχολή, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη όχι μόνο της Καβάλας, αλλά και της γύρω περιοχής, μορφώνοντας και εκπαιδεύοντας αναρίθμητους μαθητές, οι οποίοι διέπρεψαν σαν μηχανικοί, ξυλουργοί, υδραυλικοί και άλλα συναφή επαγγέλματα στα οποία πρόσφερε εκπαίδευση η σχολή.

Κι έτσι φτάνουμε στα 1985, όπου αρχίζει μια νέα φάση στην ιστορία του «Πυθαγόρα», καθώς ενοικιάζεται από τα ΤΕΙ Καβάλας με σκοπό τη στέγαση των σχολών, εργαστηρίων και υπηρεσιών του ιδρύματος, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τα ΤΕΙ έκαναν χρήση του κτιρίου έως το 1993, οπότε και έπαψε η μίσθωσή του από αυτά και το κτίριο έμεινε άδειο, περιμένοντας άλλη μια φορά την αξιοποίησή του για το καλό αυτής της πόλης.


Πηγή: Φάκελος κτηματολογίου «Πυθαγόρα», Δήμος Καβάλας | Αγγελούδη – Ζαρκάδα Σαπφώ, «Ευαγγελισμός – Πυθαγόρας. Δυο ιστορικά κτίρια της Καβάλας στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.», Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου «Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, η Καβάλα και η περιοχή της»,  εκδ. Ι.Λ.Α.Κ., Καβάλα 2004.

eXTReMe Tracker