Χώροι Στάθμευσης


Στο κέντρο της πόλης, οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύουν τα οχήματα τους είτε στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης είτε στους χώρους στάθμευσης. Παρακάτω σας παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω χώρους, τόσο τους δωρεάν όσο αυτούς και με μίσθωση, τους όρους για τη στάθμευση στις ζώνες, τη διαδικασία για την έκδοση κάρτας στάθμευσης για τους κατοίκους του κέντρου, καθώς και πληροφορίες για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης (άσπρες & μπλε διαγραμμίσεις)

Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου επιτρέπεται η στάθμευση στις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων με κάρτα στάθμευσης (χρώματος κόκκινου για 1 ώρα 0,50 € & χρώματος μπλε για 2 ώρες 1,00 €). Η προμήθεια των καρτών μπορεί να γίνει από τα περίπτερα καθώς και από το Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών στην Πλατεία Ελευθερίας.

Τις ώρες που η αγορά είναι κλειστή, η στάθμευση στις ζώνες αυτές είναι δωρεάν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
: Στις ζώνες φορτοεκφόρτωσης (κίτρινες διαγραμμίσεις) επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στα επαγγελματικά οχήματα για την φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

Η στάθμευση των οχημάτων στις εν λόγω ζώνες ελέγχεται από τη Δημοτική Αστυνομία Καβάλας.

Στοιχεία επικοινωνίας Δημοτικής Αστυνομίας:

Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 4
Τηλέφωνο: 2513 500220, 2513 500221
Φαξ: 2513 500 229
E-mail: ctpolice@dkavalas.gr

Έκδοση Κάρτας Ελεύθερης Στάθμευσης (μονίμων κατοίκων κέντρου)

Για την έκδοση Κάρτας Ελεύθερης Στάθμευσης  είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων, τα οποία αφού κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, εξετάζονται, και εκδίδεται κατόπιν η κάρτα ελεύθερης στάθμευσης σε σημεία που έχουν οριστεί.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης από εδώ
Κατεβάστε την Συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση Ελεύθερης Στάθμευσης από εδώ
Δείτε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αστυνομίας με πληροφορίες για την Έκδοση Κάρτας Ελεύθερης Στάθμευσης και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ

Συμπλήρωση Εντύπου Ένστασης – Αντίρρησης για Παράβαση Κ.Ο.Κ 

Για την υποβολή Εντύπου Ένστασης – Αντίρρησης Προστίμου Κ.Ο.Κ αρκεί κανείς να κατεβάσει τη σχετική αίτηση, να την συμπληρώσει και να την καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας όπου και θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή.

Κατεβάστε το έντυπο από εδώ

Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή κλήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ

  • ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου www.kavala.gov.gr. (Προϋποθέτει την ύπαρξη προγενέστερων οικονομικών συναλλαγών με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, δηλ. να υπάρχει ήδη καταχωρημένο το ΑΦΜ του οφειλέτη).
  • πληρωμή με ταχυδρομική επιταγή. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν:

Στοιχεία οφειλέτη:
Ονοματεπώνυμο | ΑΦΜ | ΔΟΥ | Αριθμό πινακίδας | Αριθμό & ημερομηνία κλήσης

Δ/νση αποστολής ταχυδρομικής επιταγής:
Δήμος Καβάλας
Τμήμα Εσόδων
Παλαιολόγου 4
Τ.Κ 65403
Καβάλα

  • πληρωμή με φυσική παρουσία στην υπηρεσία. Απαραίτητο το σώμα της κλήσης και τα στοιχεία ιδιοκτήτη οχήματος (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

Χάρτης με χώρους στάθμευσης στην Καβάλα

eXTReMe Tracker