Τμήμα Διαχείρισης Τουρ. Πόρων & Υποδομών


Γραφείο Διαχείρισης Κάστρου

Έχει την ευθύνη:

  • της προστασίας, ανάδειξης, συντήρησης και αξιοποίησης του Κάστρου Καβάλας
  • της διαχείρισης και λειτουργίας του

Γραφείο Διαχείρισης Ακτών

Έχει την ευθύνη:

  • της προστασίας, ανάδειξης, διαχείρισης και αξιοποίησης των ακτών Καβάλας

Γραφείο Διαχείρισης Λοιπών Φυσικών Πόρων

Έχει την ευθύνη:

  • της προστασίας, αξιοποίησης ανάδειξης, συντήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων της περιοχής

Γραφείο Διαχείρισης Λοιπών Τουριστικών Υποδομών

Έχει την ευθύνη:

  • της ανάδειξης, αξιοποίησης, συντήρησης και διαχείρισης λοιπών τουριστικών υποδομών, είτε ιδιοκτησίας της Επιχείρησης είτε από παραχώρηση της χρήσης τους από το Δήμο Καβάλας ή άλλους φορείς


eXTReMe Tracker