Άρθρα Εφημερίδων


Παρακάτω σας παραθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή, ενδεικτικά, κάποια από τα άρθρα που αφορούν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κάποιες από τις δράσεις, εκδηλώσεις και διοργανώσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει το ΚΔΑΠ  ΜΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο έντυπο αρχείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κοινωνική λειτουργό, κα. Μισσεριάν Ζήσα, (2510 241 262) ώστε να αιτηθείτε την αναζήτηση σχετικών άρθρων.

 

eXTReMe Tracker