Τμήμα Περιβάλλοντος


Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ως κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη αξιοποίηση του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου Καβάλας.

Προστασία Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργεί Γραφείο Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος (παλαιό Γραφείο Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος) το οποίο επιδιώκει μέσα από στοχευμένες δράσεις να συμβάλλει στην προστασία, την αναβάθμιση και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με σκοπό την άνοδο της ποιότητας ζωής των δημοτών και συγχρόνως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με γνώμονα τη βιώσιμη αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

Για το 2014 και το εν λόγω γραφείο αναλαμβάνει την υποστήριξη της λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου.

 

eXTReMe Tracker