Τμήμα Δημοτικής Σχολής Χορού


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία

Έχει την ευθύνη:

  • της υποδοχής και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων, της παρακολούθησης των συνδρομών και της διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών

Γραφείο Προγράμματος Σπουδών & Διδακτικού Προσωπικού

Έχει την ευθύνη:

  • της σύνταξης, παρακολούθησης αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών της σχολής
  • της εξεύρεσης και της παρακολούθησης του διδακτικού προσωπικού καθώς και της εξασφάλισης της μεταξύ τους συνεργασίας
  • του ελέγχου των παρουσιολογίων της σχολής

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης Εκδηλώσεων

Έχει την ευθύνη:

  • της οργάνωσης εκδηλώσεων της σχολής αλλά και την οργάνωση της συμμετοχής της στις εκτός σχολής εκδηλώσεις και διαγωνισμούς
  • της διεκπεραίωσης των απαιτούμενων διοικητικών εργασιών


eXTReMe Tracker