Τμήμα Λαογραφικού Μουσείου


Γραφείο Διαχείρισης Εκθεμάτων

Έχει την ευθύνη:

  • της διαχείρισης όλων των εκθεμάτων του μουσείου (παραδοσιακές ενδυμασίες, εργόχειρα, υφαντά, κοσμήματα, εργαλεία, χρηστικά αντικείμενα και πολλά άλλα προϊόντα του νεοελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, που συνθέτουν την αστική και αγροτική ζωή της Καβάλας και της περιοχής της από το β΄ μισό του 18ου αιώνα ως και τον 20ο καθώς και πλούσια συλλογή πουλιών από τους υδροβιότοπους των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα)
  • του εμπλουτισμού του μουσειακού υλικού και εύρεσης αποθηκευτικών χώρων που να πληρούν τις προϋποθέσεις φύλαξης και προστασίας των εκθεμάτων

Γραφείο Ιστορικού Αρχείου

Έχει την ευθύνη:

  • της διαχείρισης και οργάνωσης του ιστορικού αρχείου (σειρές εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Foreign Office – Αγγλικού Υποπροξενείου Καβάλας, του Γαλλικού και του Αυστριακού Υποπροξενείου, ιδιωτικές συλλογές, συλλογή εγγράφων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας, κινηματογραφική και θεατρική συλλογή, συλλογή Εγγράφων της Ισραηλιτικής Κοινότητας, φωτογραφική συλλογή, αρχείο αντικειμένων και οπτικοακουστικού υλικού)
  • της δημιουργίας θεματολογικού ευρετηρίου και επεξεργασίας των υπαρχόντων στοιχείων για την ιστορική πορεία των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Καβάλα
  • της ψηφιοποίησης του σχετικού αρχείου
  • της πρόσκτησης του υφιστάμενου αρχείου από το Δήμο Καβάλας

Γραφείο Διοίκησης

Έχει την ευθύνη:

  • της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου
  • της παρακολούθησης της πορείας των επισκέψεων στο Λαογραφικό Μουσείο και της οργάνωσης ομαδικών ραντεβού στο χώρο, με τρόπο που να μην παρακωλύεται η λειτουργία του Μουσείου αλλά και να παρέχεται η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση

Γραφείο Πινακοθήκης – Γλυπτοθήκης

Έχει την ευθύνη:

  • της διαχείρισης και οργάνωσης της πινακοθήκης και γλυπτοθήκης Ελλήνων καλλιτεχνών από διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού αρχείου του διάσημου Θάσιου γλύπτη και ζωγράφου Πολυγνώτου Βαγή
  • της φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων

Γραφείο Μουσειακής Αγωγής

eXTReMe Tracker