ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

13 Ιουλίου, 2022

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» προκηρύσσει διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας με αφορμή τα (30) χρόνια λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας (1992-2022) και καλεί οποιονδήποτε επαγγελματία ή ερασιτέχνη φωτογράφο, από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, να συμμετάσχει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1.Θέμα

«Δημοτική Αγορά Καβάλας –Τριάντα (30) χρόνια λειτουργίας»

 

2.Διάρκεια Διεξαγωγής

Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού φωτογραφίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουλίου 2022 έως και την 15η Οκτωβρίου 2022, χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν το φωτογραφικό υλικό τους.

 

3.Κατηγορία

Η κάθε φωτογραφία – συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται στην ακόλουθη θεματική:

Σύγχρονες φωτογραφίες της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας με λήψεις από τις 15/07/2022 μέχρι τη λήξη της κατάθεσης των έργων (15/10/2022)

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν τη Δημοτική Αγορά Καβάλας, ως σύγχρονο τοπόσημο της πόλης, ως κτιριακή αντίληψη, ως εμπορικό και οικονομικό πνεύμονα, ως χώρο με λαϊκά, κοινωνικά, εργασιακά ερείσματα, ως χώρο συνάθροισης και συνάντησης πολιτών και επισκεπτών, ως κυκλοφοριακό ζήτημα, ως χώρο στάθμευσης, δράσης, κίνησης, προβολής κλπ.

 

4.Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μέχρι πέντε (5) έργα, έγχρωμα ή μονόχρωμα (ή και μικτά)

Σημείωση: Μπορεί ο συμμετέχων π.χ. να καταθέσει (3) έγχρωμες και (2) μονόχρωμες φωτογραφίες, σύνολο (5) μέγιστο ή οποιονδήποτε άλλον συνδυασμό με λιγότερα έργα.

 

5.Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όλα τα έργα υποβάλλονται τυπωμένα σε διάσταση 20Χ30 cm έως και 30Χ45 cm

(Προτρέπουμε τους διαγωνιζόμενους να έχουν άρτιες, τεχνικά, εκτυπώσεις για τη διευκόλυνση της κρίσης και προς όφελος των ιδίων των δημιουργών).

 

6.Τρόποι υποβολής

Το φωτογραφικό υλικό θα κατατίθεται στα γραφεία της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» στο γραφείο της Κας Αναστασίας Θεοδοσίου, Ομονοίας 117 – 2ος όροφος, τηλέφωνο 2510 831388  εσωτ. 2) ή ταχυδρομικά: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομόνοιας 117, Τ.Κ. 653 02, Καβάλα (με την ένδειξη «Διαγωνισμός Φωτογραφίας – Δημοτική Αγορά Καβάλας»).

Στην πλάτη του κάθε έργου πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του και τα στοιχεία του δημιουργού, όπως πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες με λήψη από drone.

Γνωστοποιείται, συμπληρωματικά, ότι τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών που θα διακριθούν ή θα αναρτηθούν, θα είναι διαθέσιμα από τους δημιουργούς στα στελέχη της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

 

7.Κριτική Επιτροπή

Την επιτροπή κρίσης των έργων απαρτίζουν δύο καβαλιώτες φωτογράφοι,  με αναγνωρισμένη διεθνή δραστηριότητα, ο κ. Γιώργος Μυτιληνός (πρόεδρος) και η κα Μακρίνα Μπελετσέλη (μέλος) καθώς και η κα Νικολέτα Κονόρτου, εκ μέρους της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστικές και αμετάκλητες χωρίς τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

8.Κριτήρια Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των έργων και την ανάδειξη των νικητών η κριτική επιτροπή θα βαθμολογήσει βάσει των εξής κριτηρίων:

 • Σύνθεση και τεχνική
 • Δημιουργικότητα και αντίληψη
 • Έμπνευση
 • Πρωτοτυπία και περιεχόμενο
 • Ιστορία πίσω από την φωτογραφία


9.Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της κατάθεσης των έργων (3ο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2022) με προσωπικό e -mail στους συμμετέχοντες, καθώς και στον τοπικό Τύπο.

 

10.Βραβεία

Προβλέπονται (3) βραβεία και (3) έπαινοι καθώς και περιορισμένος αριθμός αναρτήσεων, με βάση την αξιολόγηση της δυναμικής των έργων (κατ’ εκτίμηση 30% σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς αντιλήψεις). Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Κατηγορία: Σύγχρονες φωτογραφίες της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

 • 1ο βραβείο Φωτογραφική Μηχανή
 • 2ο βραβείο Action Camera
 • 3ο βραβείο Εκτυπώσεις
 • Α’ έπαινος Δωροεπιταγή (50 Eυρώ)
 • Β’ έπαινος Δωροεπιταγή (50 Eυρώ)
 • Γ’ έπαινος Δωροεπιταγή (50 Eυρώ)

 

11.Τελετή βραβεύσεων και έκθεση φωτογραφίας

 Με πρωτοβουλία της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», όλα τα έργα που θα βραβευθούν και θα αναρτηθούν, θα εκτεθούν σε δημοτικό εκθεσιακό χώρο που θα οριστεί. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθούν και οι απονομές των βραβείων. Η ημερομηνία του τελετουργικού και των εγκαινίων θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον τοπικό Τύπο.


12.Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του γεγονότος ότι το υλικό που θα διατεθεί από τον κάθε συμμετέχοντα, θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», με απώτερο στόχο την προβολή της πόλης της Καβάλας, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, το στελεχιακό δυναμικό της Επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες αυτές σε άρθρα, κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο, εκθέσεις, ανακοινώσεις, αφίσες, εκδόσεις ή δραστηριότητες προβολής των σκοπών της, χωρίς να τίθεται ζήτημα προσβολής των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Αγγελίδης

 

Κατεβάστε την προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας

eXTReMe Tracker