ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

9 Νοεμβρίου, 2017

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.810,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

περισσότερα

Πανεπιστήμιο Παιδιών για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

8 Νοεμβρίου, 2017

banner-02

περισσότερα

«Μέσα στο νερό δασκάλα» του Γιάννη Ξανθούλη

6 Νοεμβρίου, 2017

Η Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ), παρουσιάζει στην παιδική της σκηνή το έργο «Μέσα στο νερό δασκάλα» του Γιάννη Ξανθούλη, σε σκηνοθεσία Θεανώς Αμοιρίδου.

περισσότερα

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Χαρτογραφίας και Προσανατολισμού – “Αθλητισμός, Αναψυχή, Εκπαίδευση”

6 Νοεμβρίου, 2017

Σε παρουσίαση της νέας της δράσης, σας προσκαλεί η ΑΜΚΕ Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”, στις 8 Νοεμβρίου 2017 6μμ, στο Urban Centre Καβάλας (Πλατεία Καπνεργάτη) με αντικείμενο τη “Χαρτογραφία και τον Προσανατολισμό σε Δομημένο και Φυσικό περιβάλλον”. Μια δράση εκπαιδευτικού χαρακτήρα για μαθητές 7-12 ετών, που εισήγαγε ως αντικείμενο ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και διαμορφώθηκε ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τους Οψόμεθα, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για σύνταξη μελέτης Η-Μ εγκαταστάσεων, επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης

31 Οκτώβριος, 2017

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων εστιατορίου, επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης οικίσκων και χώρων ατομικής πηλοθεραπείας και υδροθεραπείας του πηλοθεραπευτηρίου Δ.Δ. Κρηνίδων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο εκσυγχρονισμού των υποδομών του θερμαλιστικού κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» Εκτιμώμενης αξίας 43.165,12€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

περισσότερα

Αποτελέσματα – ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

26 Οκτώβριος, 2017

Σήμερα 26/10/2017, ημέρα Πέμπτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 27/10/2017 μέχρι και τις 05/11/2017, για όλους τους κωδικούς θέσεις και τις ειδικότητες, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/5412/21-09-2017 ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης – Πρόσκληση σε ημερίδα

20 Οκτώβριος, 2017

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), ο Δήμος Καβάλας, και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ σας προσκαλούν να συμμετέχετε σε ημερίδα για την συνδιαμόρφωση και εφαρμογή μέτρων που αφορούν στην ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων τα οποία προκύπτουν από τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης, της λιανικής πώλησης, κ.λ.π.

περισσότερα

ΚΛΗΡΩΣΗ 3ου ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

19 Οκτώβριος, 2017

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον καταρτισμό των δύο ομίλων του 3ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Δήμου Καβάλας, παρουσία της Προέδρου της  «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» κ. Αναστασίας Ιωσηφίδου, της Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και των εκπροσώπων των 20 ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα.

περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

17 Οκτώβριος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και τους προσωρινούς πίνακες του προγράμματος άθλησης για όλους: περισσότερα

Κλήρωση για τον καταρτισμό των ομίλων του 3ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Δήμου Καβάλας

16 Οκτώβριος, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» στο πλαίσιο του 3ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Δήμου Καβάλας, θα πραγματοποιήσει την κλήρωση για τον καταρτισμό των ομίλων του Πρωταθλήματος, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων (4ος όροφος) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Βασίλης Βασιλικός».

Επόμενη σελίδα: »

eXTReMe Tracker