ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

17 Οκτώβριος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και τους προσωρινούς πίνακες του προγράμματος άθλησης για όλους:

  1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
eXTReMe Tracker