Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες


Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ» αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «Δημωφέλεια». Η δομή εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μέτρα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Φορέας υλοποίησης είναι η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Η φιλοσοφία του Κέντρου επικεντρώνεται στο ότι τα άτομα με αναπηρίες:

 • ‘Εχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα οικείο φυσικό / κοινωνικό περιβάλλον
 • ‘Εχουν το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και το δικαίωμα βελτίωσης της ζωής
 • Έχουν δικαίωμα να διατηρούν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και την επικοινωνία καθώς και να αυξάνουν την αυτάρκεια τους

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων υπηρεσιών η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:

 • Κοινωνική Λειτουργός
 • Γυμνάστρια
 • Εργοθεραπεύτρια
 • Εκπαιδεύτρια Τεχνικών
 • Βοηθητικό Προσωπικό
 • Οδηγός

Η Δομή λειτουργεί από το 2003 και απασχολεί 30 άτομα ήπιας νοητικής υστέρησης. Οι δράσεις του ΚΔΑΠ –ΜΕΑ απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους ήπιας νοητικής υστέρησης, στις οικογένειες και στην τοπική κοινωνία.

Προϋποθέσεις ένταξης – εγγραφής:

 • Τα άτομα να εντάσσονται στο επίπεδο ήπιας νοητικής υστέρησης
 • Η ηλικία των αιτούντων / η εκπαίδευσή τους (να έχουν ολοκληρώσει την ειδική εκπαίδευση «ειδικό σχολείο»)
 • Υποβολή αίτησης με συνημμένα δικαιολογητικά στη Διοίκηση του Κέντρου
 • Βεβαίωση γιατρού όπου θα καταγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ)

Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός: Μισεριάν Ζήσα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 241262

eXTReMe Tracker