Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

28 Σεπτέμβριος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα την προκήρυξη, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου:

  1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Π.Φ.Α. 2017-2018
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017 – 2018
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΠΦΑ 2017 – 2018
eXTReMe Tracker