Σπουδές

15 Σεπτεμβρίου, 2008

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους ιστοχώρους που παραπέμπουν σε φορείς σχετικούς με την εκπαίδευση στην Ελλάδα που παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση και ενημέρωση.

Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εύρεση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Στη κατηγορία που ακολουθεί μπορείτε να πλοηγηθείτε σε διάφορους ιστοχώρους που παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Από τους παρακάτω ιστοχώρους μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

eXTReMe Tracker