Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

12 Μαΐου, 2022

Αρ. πρωτ. 1176

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση προνομιακού γωνιακού καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, αποτελούμενο από συνένωση δύο χώρων συνολικής επιφάνειας 72.τ.μ.

Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496€) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ως διάρκεια εκμίσθωσης το διάστημα των τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26/5/2022 και ώρα 11 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (Ομονοίας 117 3ος όροφος, Καβάλα). Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ. 1173) βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα Άρτεμη Σχοινά.

Παρακάτω διατίθενται τα χρήσιμα αρχεία:
Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Α.Κ.
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Παναγιώτης Αγγελίδης

eXTReMe Tracker