Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας

16 Ιουλίου, 2020

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»,
προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την
εκμίσθωση γωνιακού προνομιούχου καταστήματος του Α΄ ορόφου της
Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, συνολικής επιφάνειας εσωτερικού χώρου 114τ.μ.

Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 1.132,00 ευρώ,
(χιλίων εκατόν τριάντα δύο ευρώ) μηνιαίως και ως διάρκεια εκμίσθωσης το
διάστημα των πέντε (5) ετών, με δυνατότητα πενταετούς παράτασης. Η
δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 28./7/2020 και ώρα 11.15 π.μ. στα
κεντρικά γραφεία της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (Ομονοίας 117 3 ος όροφος, Καβάλα). Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία οκτώ 8)
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.2880) βρίσκονται στο γραφείο της
Δημοτικής Αγοράς Καβάλας των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους
υπαλλήλους κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα Άρτεμη Σχοινά.

Παρακάτω διατίθενται τα χρήσιμα αρχεία:

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Α.Κ.

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασία

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Αγγελίδης Παναγιώτης

eXTReMe Tracker