Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος Κυλικείου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας»

16 Νοεμβρίου, 2020

Kαβάλα 12/11/2020
Αρ. πρωτ. 4385

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την
εκμίσθωση καταστήματος Κυλικείου της Δημοτικής Αγοράς
Καβάλας»
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»,
προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την
εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας και
συγκεκριμένα:
Κυλικείου 48 τ.μ. του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας με
δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε 20τ.μ. του παράπλευρου
κοινόχρηστου χώρου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26/11/2020 και από ώρα 11 π.μ. στα
κεντρικά γραφεία της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (Ομονοίας 117 3 ος όροφος, Καβάλα). Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής
Αγοράς Καβάλας των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους κ.
Αλέξανδρο Βρεττό και κα Άρτεμη Σχοινά.

Παρακάτω διατίθενται τα χρήσιμα αρχεία:

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Α.Κ.
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Ο
Πρόεδρος
του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
Αγγελίδης Παναγιώτης

eXTReMe Tracker