Φωτογραφική Δράση του έργου COME&SEE & Δημιουργικός Τουρισμός

29 Αυγούστου, 2022

Η Αναπτυξιακή Καβάλας, στα πλαίσια του διακρατικού έργου COME&SEE (Υπομέτρο 19.3), διοργανώνει μια διακρατική φωτογραφική δράση με συμμετέχοντες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

Καλεί λοιπόν επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους να συμμετέχουν αποστέλλοντας τις φωτογραφίες τους. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα γίνει 20 – 23 Οκτωβρίου 2022.

Συννημμένη η πρόσκληση

eXTReMe Tracker