Πρόγραμμα Λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων και ΚΑΠΗ Καβάλας – Εφημερεύοντα


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα των ιατρών των Δημοτικών Ιατρείων και των ΚΑΠΗ Καβάλας, τα τηλέφωνα του Νοσοκομείου Καβάλας και τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Συγκεκριμένα, στον πρώτο πίνακα σας δίνουμε πληροφορίες για το πρόγραμμα των ιατρών των Δημοτικών Ιατρείων και στο δεύτερο για το πρόγραμμα αυτών στα ΚΑΠΗ Καβάλας. Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας με ορισμένα από τα τηλέφωνα για γενικές πληροφορίες, για επείγοντα περιστατικά και ραντεβού του Νοσοκομείου της πόλης. Στον τελευταίο πίνακα, σας προτείνουμε τρεις ενημερωμένους ιστοχώρους στους οποίους μπορείτε να ανατρέχετε για την άντληση πληροφόρησης για τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής μας.

eXTReMe Tracker