Άρθρα Εφημερίδων

15 Σεπτεμβρίου, 2008

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, μέσω της Διεύθυνσης Πολιτιστικού Τουρισμού και Επικοινωνίας, προβαίνει καθημερινά στην αποδελτιοποίηση των δημοσιευμάτων που αφορούν στο Δήμο Καβάλας, την επιχείρηση και την περιοχή εν γένει. Τα σχετικά άρθρα αφορούν σε νομοθεσία, συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, επίσημες δηλώσεις κ.α. και το περιεχόμενο τους άπτεται στις αρμοδιότητες του Δήμου και της επιχείρησης.

Η αρμόδια Διεύθυνση τηρεί σχετικό αρχείο με έντυπα αντίγραφα όλων των δημοσιευμάτων, τα οποία διανέμονται ανά τομέα ενδιαφέροντος και στις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Παρακάτω σας παραθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή, ενδεικτικά, κάποια από τα άρθρα που έχουν αρχειοθετηθεί και αφορούν στην επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο έντυπο αρχείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπάλληλο της επιχείρησης, κ. Ιωάννα Χατζησπάσου, ώστε να αιτηθείτε την αναζήτηση συγκεκριμένου δημοσιεύματος.

  Άρθρα Εφημερίδων

eXTReMe Tracker