ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Π.Φ.Α. 2015-2016

18 Νοεμβρίου, 2015

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2015 – 2016.

Παρακάτω δίνονται αναλυτικά τα εξής συνημμένα:

1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Π.Φ.Α. 2015-2016
2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΦΑ 2015 – 2016

eXTReMe Tracker