Προσωρινοί Πίνακες Σειράς Προτεραιότητας και Επιλογής Π.Φ.Α. για Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2021-2022

24 Δεκεμβρίου, 2021

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες σειράς προτεραιότητας και επιλογής,

για τις θέσεις των 25 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022.

 

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στα Γραφεία της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», Ομονοίας 117, 3ος όροφος, από 27.12.2021 έως και 10.01.2022, 9:00-14:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αναλυτική μοριοδότηση των Π.Φ.Α. μπορείτε να πάρετε από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Παιδείας, στο κτήριο “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” 7ης Μεραρχίας 1, (τηλ. 2510-247350).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

eXTReMe Tracker