Σύνθεση – Μέλη Δ.Σ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως αυτό ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 487/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, αποτελείται από τα εξής μέλη:

Α. Τακτικά Μέλη:

 1. Ιωσηφίδου Αναστασία, ως Πρόεδρος.
 2. Τζατζάρης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Μουριάδης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος.
 4. Δαλακούδη – Μηλιάτη Πασχαλιά, δημότισσα, ως μέλος.
 5. Παπαδόπουλος Ηλίας, δημότης, ως μέλος.
 6. Πουρσαϊτίδης Ιωάννης, δημότης, ως μέλος.
 7. Σταματιάδου Αθηνά, δημότισσα, ως μέλος.
 8. Κώτση Αρετή, δημότισσα, ως μέλος.
 9. Μούτλιας Ιωάννης, δημότης, ως μέλος.
 10. Παπαϊωάννου Χριστόφορος, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, ως μέλος.
 11. Σχοινά Άρτεμις, εκπρόσωπος των εργαζομένων, ως μέλος.

Β. Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Φραντζεσκάκη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Δημοτικό Σύμβουλος.
 3. Καπετάνιος Κωνσταντίνος, δημότης.
 4. Καπάνταη Μαρία, δημότισσα.
 5. Λεοντιάδης Χαράλαμπος, δημότης.
 6. Μαντάς Χαράλαμπος, δημότης.
 7. Γεωργιάδου Σοφία, Τοπική Σύμβουλος Δ.Κ.Κ.
 8. Καραβελίδου Δέσποινα, δημότισσα.
 9. Γκιούλος Αλέξανδρος, δημότης.
 10. Κελγιώργης Ιωάννης.
 11. Χατζησπάσου Ιωάννα.

Με τη σύσταση της νέας επιχείρησης αποκτώνται πλέον σημαντικά περιθώρια βελτίωσης μέσω της εξοικονόμησης διοικητικών υπηρεσιών.

Η Δημωφέλεια διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων το ένα μέλος προέρχεται από τη μειοψηφία. Ως αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου που συμμετέχουν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, μπορεί να είναι η Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικοί Σύμβουλοι) .

Στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά συμμετέχουν επίσης, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες του Δήμου Καβάλας που έχουν πείρα και σχετικές γνώσεις με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Τα στοιχεία της υπό σύστασης επιχείρησης δικαιολογούν ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από μέλη με τις ανωτέρω αντίστοιχες ιδιότητες.

eXTReMe Tracker