Μήνυμα Προέδρου


Η δημιουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά μας βήματα για την υλοποίηση των μεγάλων στόχων της δημοτικής μας αρχής, την ανάπτυξη της Καβάλας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με αρμοδιότητες που «εκτείνονται» από τον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτικής μέχρι το φιλόδοξο τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων, η Δημωφέλεια αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα «εργαλεία» του Δήμου μας.

Υλοποιώντας σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτιστικής Δράσης κι έχοντας παράλληλα την ευθύνη για την λειτουργία προγραμμάτων αθλητισμού, η Δημωφέλεια λειτουργεί προς όφελος όλων των δημοτών μας.

Παράλληλα, διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και διάθεση για εργασία, το οποίο υπό την καθοδήγηση της διεύθυνσης και της διοίκησης, καταφέρνει να φέρει εις πέρας όλο τον όγκο των αρμοδιοτήτων της.

Η απόφασή μας για τη δημιουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας δικαιώνεται καθημερινά και αποδεικνύεται ότι ήταν η πλέον ενδεδειγμένη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών.

Ιωσηφίδου Αναστασία
Πρόεδρος Δ.Σ.

eXTReMe Tracker