Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/11/2019 μέχρι και 29/11/2019.

18 Νοεμβρίου, 2019

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Καβάλας.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/11/2019 μέχρι και 29/11/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2019 – 2020_ΨΛΝ7ΟΡΦΛ-ΨΗΕ (Κατεβάστε το έντυπο)

ΣΟΧ – Έντυπο Αίτησης (Κατεβάστε το έντυπο)

Υπεύθυνη Δήλωση για καλλιτεχνικό προσωπικό (Κατεβάστε το έντυπο)

Για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που θα ληφθούν θα τηρηθεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

eXTReMe Tracker