Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

6 Σεπτέμβριος, 2018

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Καβάλας.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 07/09/2018 μέχρι και 17/09/2018.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

  1. Προκήρυξη Σχολής Χορού
  2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για πρόσληψη στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
  3. Yπεύθυνη δήλωση για καλλιτεχνικό προσωπικό

 

eXTReMe Tracker