ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Π.Φ.Α. 2018-2019

18 Οκτώβριος, 2018

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2018 – 2019.

Παρακάτω δίνονται αναλυτικά τα εξής συνημμένα:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Π.Φ.Α. 2018-2019 (κατεβάστε έντυπο)
2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΦΑ 2018-2019 (κατεβάστε έντυπο)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (κατεβάστε έντυπο)

eXTReMe Tracker