Υποψήφιοι της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

10 Ιανουάριος, 2017

Σας παραθέτουμε παρακάτω, σε αρχείο .xls, τα ονόματα των υποψηφίων μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου, που κατέθεσαν υπόψη της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

Λίστα υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου.

 

eXTReMe Tracker